Terms & Conditions

1. Pristilbud

o Alle pristilbud er basert på skriftlig forespørsel fra bestilleren. Etter å ha mottatt pristilbud rådes bestilleren til å sjekke tilbudet nøye og forsiktig før eventuell ytterligere arbeid blir igangsatt.

o Alle pristilbud er bindende i to måneder regnet fra tilbudets dato.

o Hvis bestilleren ikke er momspliktig i sitt hjemland, eller hvis han ikke har oppgitt organisasjonsnummer, vil trykkeriet skatte sine produkter med 21% merverdiavgift i henhold til den latviske loven.

o Den angitte prisen vil kunne justeres dersom bestilleren endrer opprinnelige spesifikasjoner etter å ha mottatt det første tilbudet.

2. Plassering av trykkordre

o Bestilleren skal plassere trykkordren i skriftlig form, og oppgi alle spesifikasjoner til boken, nøyaktig opplagsantall, tid for fillevering og ønsket leveringsdato på ferdige produkter. Trykkordren er ansett for å være mottatt og akseptert kun når trykkeriet har sendt ordrebekreftelse i retur som inneholder godkjenning av ønsket leveringsdato. Bestilleren skal plassere trykkordre i god tid, dvs., minst to uker før fillevering.

o Hvis bestilleren endrer noen produksjonsmaterialer eller spesifikasjoner etter at bestillingen er bekreftet, har trykkeriet rett til å kreve betaling for materialer som ble bestilt og oppdatere pris i henhold til de endrede spesifikasjonene.

o Hvis bestilleren opphever bestillingen eller forsinker filene for mer enn en måned etter at bestillingen har blitt bekreftet av trykkeriet, skal bestilleren betale for alle de bestilte materialene, hvis ikke annet avtale kan bli oppnådd.

o Hvis bestilleren forsinker fillevering, skal en ny leveringsdato avtales. Hvis forsinkelsen av fillevering kan kompenseres ved hjelp av overtid av trykkeriets ansatte arbeidere, skal bestilleren gi skriftlig samtykke og bli belastet for overtiden.

o Bestilleren vil bli belastet ekstra dersom han krever et annet sett med plottutskrifter eller fargeprøvetrykk hvis det ikke allerede har vært inkludert i det første pristilbudet. Hvis bestilleren har bestilt en-fargeproduksjon uten å spesifisere konkret farge, anser trykkeriet denne fargen til å være svart. Hvis etter å ha mottatt filer denne fargen skulle vise seg å være noe annet enn vanlig svart, vil trykkeriet endre prisen tilsvarende.

o Trykkeriet skal gjøre sitt ytterste for å produsere hasteproduksjoner med ekspresslevering, hvis bestilleren godtar å bruke de tilgjengelig materialene som er oppgitt i tilbudet og dekke ekstra overtid eller andre kostnader knyttet til trykkorderens hastighet.

3. Underleverandører

o Trykkeriet har rett til å bruke underleverandører med mindre bestilleren spesifikt forbyr dette. Trykkeriet skal være ansvarlig for kvaliteten av arbeidet som utføres av underleverandør i like stor grad som for sin egen produksjonsskvalitet.

4. Fillevering

o Alle pristilbud  er basert på trykklare pdf-filer (se vår nettside for å få detaljerte instruksjoner om fremstilling av pdf-filer).

o Hvis bestilleren har sendt filer som ikke tilsvarer trykkeriets krav, kan trykkeriet utføre de nødvendige endringene  etter å ha avtalt dekning av ekstra kostnader for bestilleren. Mindre tekniske feil som ikke overstiger en times arbeid vil bli belastet uten å kontakte kunden om dette og ekstra kostnader vil bli lagt til fakturaen.

o Hvis det er elementer i RGB farger og bestilleren har bedt for automatisk konvertering av farger til  CMYK, skal trykkeriet ikke  holdes ansvarlig for kvaliteten på de konverterte bildene.

o Hvis  trykkeriet mener at kvaliteten på de leverte filene ikke ser riktig eller optimal ut og har advart bestilleren om dette, bærer trykkeriet ikke noe ansvar om det trykte resultatet.

5. Godkjenning av papirplottere, digitalblåkopier og fargeprøvetrykk

o Etter å ha mottatt filene, skal trykkeriet sende en kopi av papirplott eller digitalblåkopier via internett og fargeprøver av omslag til bestilleren hvis ikke noe annet er avtalt. Bestilleren har ansvar til å sjekke disse materialene nøye og godkjenne dem skriftlig.

o Hvis bestilleren bestemmer seg for ikke å utføre rettelser selv, må alle instruksjoner til trykkeriet om eventuelle korreksjoner i de medfølgende utskrifter, digitalblåkopier og fargeprøvetrykk gis skriftlig, og vil bli belastet ekstra på en timepris.

o Hvis bestilleren ikke har bestilt en fargeprøve, men har sendt tidligere trykt utgave eller sin egen fargeprøve som prøve som skal brukes ved trykksaksproduksjon, vil trykkeriet prøve å matche fargeprøven så nært som mulig, men kan ikke garantere en eksakt resultat på grunn av mulighet for at forskjellige teknologier ble brukt ved trykking av forrige opplag og forskjellige ICC-profiler ble benyttet i produksjonsprosessen.

o Hvis bestilleren krever en testutskrift før trykking av hovedopplaget blir satt i gang, vil dette anses som en egen bestilling og skal bli belastet tilsvarende.

6. Utgivers opphavsrett og elektronisk lagring

o CD'er, kassetter og enhver annen form for materiell levert av bestilleren skal være eiendommen av utgiveren og, om ikke annet er skriftlig avtalt, skal returneres til utgiveren etter at bestillingen er fullført. Trykkeriets ansvar for denne eiendommen vil ikke overstige gjenvinnbart beløp fra porto forsikring. Ekstra forsikring kan oppnås hvis trykkeriet har bedt om det skriftlig og har dekket de ekstra kostnadene dette medfører.

o Hvis bestilleren ber trykkeriet om å kopiere den siste versjon av filene etter korreksjoner er utført eller lagre materiale for ytterligere opptrykk, skal trykkeriet ha rett til å ta betalt for denne tjenesten.

7. Håndtering av papirlager

o Alt papir eller andre råvarer levert av bestilleren for trykking og produksjon av bestillerens arbeid, skal være underlagt en kostnad for håndtering og lagring hos trykkeriet i henhold til avtalen.

8. Trykkprosessen

o Trykking gjøres vanligvis med standard fargedensiteter og total fargedekning som anbefalt av leverandører av trykkmaterieller og utstyr. Hvis bestilleren krever en høyere fargedensitet, eller hvis den totale fargedekningen overstiger 320%, bærer trykkeriet ikke  noe ansvar for eventuelle tilbakeslag og tørketid.

o Eventuelle avvik fra det godkjente fargeprøve som bestilleren ønsker å oppnå ved trykkeprosessen, og som involverer lengre produksjonstid, vil kunne medføre en ekstra kostnad for bestilleren.

o Hvis trykkeriet er nødt til å stoppe trykkmaskiner i påvente av bestillerens instruksjoner, vil denne forsinkelsen påberøpe ekstra kostnad til bestilleren.

o Opphold av arbeid på bestillerens instruksjoner for en periode av 30 dager eller mer skal gi rett til trykkeriet til full betaling for materialer og arbeid som pågikk på tidspunktet for besluttningen. Trykkeriet skal revidere produksjonsplanen og tilbudet for den uferdige delen av bestillingen før fortsettelse av produksjonen.

o Hvis bestilleren leverer noen spesielle elementer som skal inkluderes eller brukes i produksjon av trykksaken, vil trykkeriet ta imot materiellet i henhold til leveringsdokumenter og vil ikke være ansvarlig for det faktiske antallet varer levert.

o Trykkeriet skal gjøre sitt ytterste for å levere fullt opplag som er spesifisert på trykkordren. Alle pristillbud er imidlertid basert på en over- eller underlevering med margin inntill +/- 7% dersom opplagsantall går opp til 5000 eksemplarer og med inntil 5% ved større opplag.  Fakturaen vil bli utstedet for det faktiske antallet bøker levert.

o Eventuelle klager skal skje skriftlig innen 14 dager etter mottak av produksjonen. Etter dette tidspunktet vil ingen krav bli akseptert.

9. Levering

o Med mindre annet er spesifisert, er levering til en adresse for enkelt forsendelse inkludert i tilbudet. Leveringsbetingelsene er DAP.

o Hvis leveringsspesifikasjoner er endret, vil trykkeriet belaste for dette i samsvar med aktuelle priser.

o Bestilleren skal oppgi leveringsadresse minst en uke før forsendelse. Ved forsinkelse, kan trykkeriet ikke garantere at ordninger for transport skal møte leveringsfristen.

o Dersom ekspresslevering bir avtalt, skal alle relaterte kostnader faktureres som en ekstra kostnad på fakturaen.

10. Betalingsbetingelser

o Med mindre annet er avtalt mellom trykkeriet og bestilleren, skal betaling skje innen 30 dager etter fakturadato på trykkeriets kontonummer. Eventuelle kostnader ved innkreving av det skyldige beløpet vil skje på bestillerens bekostning.

o Etter forfallsdato belastes årlig rente på 15%.

o Trykkeriet har rett til å utstede faktura for ekstra kostnader i forbindelse med inkassotjenester for innkreving av bestillerens manglende betalinger.

11. Force Majeure

o Ingen av partene skal være ansvarlige for en fullstending eller delvis manglende oppfyllelse av sine forpliktelser dersom slik manglende oppfyllelse skyldes effekten av Force Majeure forhold som partene ikke kunne ha forutsett, forhindret eller påvirket, og forekomst av disse forholdene var utenfor kontroll av begge parter.